-r--r--r--

Iekavās vai bez tām?

Nesen sastapos ar kārtējo jauno fīčuru priekš LG mobilajiem telefoniem. Visvieglāk to izskaidrot ar piemēru :)

1
2
3
4
<input type="text" name="some_field" />
<anchor>Kātot iekšā<go href="some_url.php" method="post">
  <postfield name="some_field" value="$(some_field)" />
</go></anchor>

Un lai gan šādi varētu domāt, ka POST['some_field'] mainīgais saturēs “some_field” input lauka datus, bet nāksies rūgti maldīties, jo tas būs tukšs un vientuļš :( Tad kā šo kļūdu labot, lai strādā ar uz visiem LG modeļiem? It’s easy! Jānomaina $(some_field) pret $some_field iekš <postfield>.

1
<postfield name="some_field" value="$some_field" />

Ok, problēma risināta, bet ka var izskaidrot to? Jo mainīgos iekš WAP vajadzētu varēt definēt gan kā $mainigais, gan $(mainigais) un abiem šiem ir jāstrādā vienādi labi. Un tas strādā, izņemot gadījumus ar <postfield> tagiem ar LG telefoniem. Un plus, manuāļos tiek rakstīts, ka:

Using these brackets is better than not. With the variable name in brackets the browser can never be unsure as to what in the code is part of the variable name, and what is just plain text.

No: http://www.softsteel.co.uk/tutorials/wmltut/les10.html

Tātad varam apsveikt LG ar kārtējo bug veidošanu :) Ak šis burvīgais LG un mobilo telefonu kari par standartiem…